You are here

Turistička Agencija Tigar Tours

Mesto: 
Address: 
Branka Radičevića bb
Brendovi: 

Turistička Agencija

Tigar-Tours poseduje licencu Ministarstva trgovine, turizma i usluga Republike Srbije br.477, što znači da je ispunio sve zakonske preduslove za bavljenje turističkom delatnošću u zemlji i inostranstvu.

Tigar-Tours je članica YUTA i Odbora za đački i omladinski turizam.

Tigar-Tours je članica IATA (International Air Transport Association) Geneva sa licencama za rezervacije i prodaju avio karata. Povezan je BSP linkom i globalnim rezervacionim sistemom AMADEUS.
Tigar-Tours pruža sledeće usluge:
- godišnji odmori u zemlji i inostranstvu
- turistička i poslovna putovanja
- poseta sajmovima i seminarima
- zimsko-planinski turizam
- banjski, zdravstveni i rekreativni odmori
- sve vrste ekskurzija
- hotelski smeštaj u zemlji i inostranstvu
- posredovanje u autobuskom prevozu
- škole stranih jezika
- obuka u auto školama
- agencijsko posredovanje
- izdavanje avio karata